Coaching

Bij coaching gaat het om problemen die betrekking hebben op de relatie tussen de persoon en de organisatie. Het werk staat centraal, maar er kunnen ook andere levensgebieden aan de orde komen zoals persoonlijke vraagstukken, de persoonlijkheid en de daarmee samenhangende psychologische mechanismen. Het vergroten of herstellen van de individuele effectiviteit, motivatie en arbeidssatisfactie, maar ook het aanleren van adequaat gedrag en effectievere interactiepatronen kunnen doelstellingen zijn.

Coaching is een persoonlijke begeleidingsvorm gericht op zelfmanagement. Specifieke coachingstrategieën zijn: inzichtgevende strategieën, op gedragsverandering gerichte strategieën en directieve interventies. De dynamiek in de eigen situatie en de gewenste verandering daarin bepalen de inhoud, richting en duur van de begeleiding, coaching is doelgericht en ‘maatwerk’. De coach is hierbij een vertrouwenspersoon, klankbord, adviseur en trainer. Een coachingtraject duurt gemiddeld vijf tot tien sessies, de sessies duren vijfenveertig a vijfenvijftig minuten.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

 • wisselwerking en evenwicht werk en privé
 • interactie tussen persoon en omgeving
 • verandering van oude patronen
 • persoonlijke effectiviteit
 • innerlijke belemmeringen, competenties, verlangens, talenten en kwaliteiten
 • aandacht en energie (leren) richten op zaken/situaties, die wel beïnvloedbaar zijn
 • leren omgaan met situaties en omstandigheden, die niet te veranderen zijn
 • De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (10 april  2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

   

  Contact

  Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl