Psychotherapie

In geval van psychotherapie worden de kosten volledig vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, tenzij u een budgetpolis heeft. Zie hiervoor de pagina ‘hoe werk ik’. Ik werk -meestal- in de ‘specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)’, dit werd ook wel de ‘2e lijn’ genoemd. Het verplichte eigen risico, dat voor alle zorgverstrekkingen (behalve de huisarts) geldt bedraagt voor het jaar 2024 385 EURO.

Behandelingen worden vergoed op basis van het Zorgprestatiemodel. De Nederlandse ZorgAutoriteit stelt daartoe elke jaar de tarieven vast. Ik sluit met -in principe- elke verzekeringsmaatschappij een contract af, volgens een percentage van het NZA-tarief. Informatie over de bekostiging vind u hier. 

Verwijsbrief

Voor vergoeding van de behandelkosten door de ziektekostenverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. In deze verwijsbrief moet verwezen worden naar de ‘specialistische GGZ’. Indien er geen goede verwijsbrief is, loopt u het risico dat u de behandeling zelf moet betalen. Op de pagina Wie Ben Ik vindt u een voorbeeld van een verwijsbrief

Coaching

Bij een coachings-traject dient u de kosten zelf te vergoeden. Een coachings-sessie kost 150 EURO per –ongeveer- 55 minuten. In sommige gevallen vergoedt een werkgever coachingsgesprekken. U dient dit dan zelf te regelen.

Verhindering

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd: telefonisch (meestal via het antwoordapparaat) of per e-mail.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden -wegens inkomstenderving- bij u in rekening gebracht als een halve sessie, volgens het coachings-tarief.

Ik kan deze kosten niet declareren en u kunt deze kosten niet verhalen bij uw zorgverzekering.

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (10 april  2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl