Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Het doel van psychotherapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel als mogelijk te verminderen. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend, voorbeelden zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën, persoonlijkheidsproblematiek, gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering en dwanghandelingen.

Cognitieve gedragstherapie

Iedereen doet, denkt en voelt op een bepaalde manier, zoals hij dat in zijn leven geleerd heeft. Gedachten, gevoelens en gedrag zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Emotionele- en gedragsproblemen komen voort uit of worden in stand gehouden door disfunctionele opvattingen, denkfouten en kernovertuigingen (schema’s). Door anders te leren denken en doen zullen psychische problemen verminderen of verdwijnen.

Cognitieve gedragstherapie is in eerste instantie gericht op het opheffen van concrete problemen of klachten. Meestal komen ervaringen uit het verleden ter sprake en nogal eens zal het nodig zijn om deze ervaringen te verwerken.

Met behulp van de therapie kunt u nieuwe, positieve ervaringen opdoen met de therapeut en met andere (werk) relaties, waardoor uw zelfvertrouwen zal groeien.

Er wordt een behandelplan samen met de cliënt opgesteld, de doelstellingen worden zo concreet en haalbaar mogelijk geformuleerd. Meestal wordt er gewerkt met oefeningen en huiswerkopdrachten. De behandeling is vaak kortdurend, tussen de vijf en vijfentwintig sessies. Verdere informatie vindt u op de website www.vgct.nl.

EMDR

EMDR is een engelstalige afkorting en staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectief wetenschappelijk bewezen behandel-techniek om nare ervaringen te verwerken. Van oorspong werd het vooral gebruikt om eenmalige traumatische ervaringen te verwerken. Tegenwoordig wordt EMDR ook gebruikt bij meervoudige traumata, angstklachten en een negatief zelfbeeld. Verdere informatie vindt u op de website www.emdr.nl.

Schematherapie

Bij complexere problemen en persoonlijkheids-problematiek werk ik met methodes vanuit de schematherapie. De schematherapie gaat er vanuit dat alle mensen tijdens het opgroeien bepaalde schema’s of cognitieve boodschappen in hun opvoeding, meestal via hun ouders, aanleren. Zo’n schema bepaalt hoe je tegen jezelf en de mensen om je heen aankijkt. Bij ingewikkelde problematiek of persoonlijkheidsproblematiek is er meestal sprake van disfunctionele schema’s, waardoor mensen met een negatief beeld naar zichzelf en de wereld om hen heen kijken en handelen, waardoor psychische klachten kunnen ontstaan. Met schematherapie worden deze disfunctionele schema’s en/of modi (meervoud van modus: een cluster van schema’s) opgespoord. In de schematherapie-behandeling worden deze disfunctionele schema’s of modi ‘onschadelijk’ gemaakt door middel van technieken als rescripting, meerstoelentechniek en historisch rollenspel. Verdere informatie over schematherapie is te vinden in het boekje ‘Patronen doorbreken’ van Hannie van Genderen (2012).

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (10 april  2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl