Registraties

  • Ik ben in het kader van de wet BIG, geregistreerd als gezondheidszorg-psycholoog (GZ-psycholoog) en klinisch psycholoog onder nummer 19048540925.
  • Daarnaast ben ik in het kader van de wet BIG, geregistreerd als psychotherapeut, onder nummer 39048540916
  • Ik ben lid van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie(VGCT) . Cognitieve gedragstherapie biedt een praktische en veelal kortdurende manier om mensen te helpen bij hun problemen. Ik ben ook supervisor en leertherapeut van de VGCt.
  • Verder ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en hanteer hun beroepscode.
  • Ik ben ook practitioner van de EMDR-vereniging (www.emdr.nl).
  • Ik ben supervisor  schematherapie (www.schematherapie.nl).
  • Tot slot ben ik door de Nederlandstalige Vereniging voor PsychoTrauma (NtVP) gecertificeerd als psychotrauma-therapeut en supervisor.
  • Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09211457.

Mijn naam is Martijn Stöfsel. Ik ben in 1986 afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Ik heb daarna diverse vervolgopleidingen gevolgd, onder andere: de psychotherapie-opleiding, de gedragstherapieopleiding, de EMDRopleiding, een traject om de kwalificatie klinisch psycholoog te behalen en de schematherapieopleiding.

Werkervaring

Sinds 2007 heb ik een eigen psychotherapie- , onderwijs en supervisiepraktijk.

Tot 1 juli 2016 2 jaar heb ik gewerkt als hoofd behandeling op de verslavingskliniek ‘de Wending’ van het Leger des Heils bij Apeldoorn.

Daarvoor heb ik meer dan 20 jaar gewerkt op de polikliniek en deeltijdbehandeling van het SinaiCentrum te Amersfoort (www.sinaicentrum.nl), een joodse instelling gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van ernstig (oorlogs-)trauma. Daarvoor werkte ik bij herstellingsoorden en in een psychiatrisch ziekenhuis.

Verder geef ik les op diverse plekken, onder andere bij het RINO, nascholingsinstituut voor psychologen in Utrecht.

Probleemgebieden

Ik heb veel ervaring met de behandeling van de gevolgen van het meemaken van traumatische gebeurtenissen.

Ik heb ook veel ervaring met de behandeling van tweede generatie oorlogsproblematiek en de gevolgen van emotionele verwaarlozing door de ouders in de jeugd.

Verder heb ik ervaring met behandeling van somberheidsklachten, angstklachten, rouw-problemen, levensfaseproblemen, (seksuele) identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en problemen ten gevolge van geloofsvragen.

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (10 april  2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl