Supervisie en leertherapie

Ik ben geregistreerd supervisor en leertherapeut van de VGCt en geef supervisie en leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Ik ben ook supervisor van de Schematherapie-vereniging en van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

Samen met José van Reijen geef ik een groepsleertherapiecyclus in Lunteren: mail voor verdere informatie.

 

Lezingen/workshops

Met regelmaat verzorg ik lezingen en workshops over diverse onderwerpen. Hier volgen enige  voorbeelden:

 

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

 • keynote CELEVT-congres  ‘Behandelen van disfunctioneel zelfbeeld’, november 2023
 • jaarlijkse 2 daagse training in België, sinds 2020,
 • 3 daagse training Trauma en persoonlijkheids-problematiek voor Eleos, 2022.
 • workshop op congres Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek in Utrecht,  februari 2019
 • masterclass over trauma en persoonlijkheids-problematiek, CELEVT, Amstelveen, 24 januari 2019
 • lezing over Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek, studiedag GGZ Breburg in Tilburg, maart 2018.
 • EMDR-congres ‘Trauma, EMDR en persoonlijkheidsporblematiek, zie  you-tube-filmpje.
 • Psy-zo, Groningen: ééndaagse jaarlijkse workshop: behandeling van trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Verwijzersdag De Wending: ‘Verslaving, trauma en persoonlijkheidsstoornissen’.

Trauma

 • keynote op BSL-congres Behandeling van Trauma, 2023: ‘Opzetten van een traumabehandeling’,
 • webinar voor POH-GGZ over behandeling van traumaklachten in huisartenpraktijk. , Ksyos, 2022
 • keynote op BSL-congres Behandeling van Trauma, 2022: ‘Werkingsmechanismen bij traumaverwerking en daaruitvolgende indicatieverschillen tussen verwerkingstechnieken’
 • VGCt-congres 2021,  workshop: Welke norm bij het toepassen van traumaverwerkingstechnieken?
 • EMDR-congres 2021, lezing: Wanneer welke verwerkingstechniek?
 • Schematherapiecongres 2019: Wanneer welke verwerkingstechniek in schematherapie-behandeling?
 • Congres NtVP, 2018: Trauma en Persoonlijk-heidsproblematiek.
 • Congres LVVP, 2015: ‘Hoe verbind je stabilisatie en het aanpakken van trauma?’.
 • Zesde jaarcongres voor klinisch psychologen, Utrecht : ‘De complexiteit van psychotrauma’.
 • congres van de VGCt, Veldhoven : ‘Behandeling van complex trauma: gewoon doen’.

Hoe houden hulpverleners het vol en waar lopen

ze tegen aan?

 • Congres LVVP’: ‘Hoe om te gaan met het ‘weke’ hulpverlenershart?’
 • Zon en Schild, Amersfoort: Nascholingsdag over ‘secondaire traumatisering’ voor spv-ers,
 • KADERA, Zwolle : Studiedag ‘Omgaan met uitputting en overbelasting bij compassie gerelateerde beroepen’,
 • Dag van de psychotherapie, Amsterdam: ‘Psychotherapeut en traumaproblematiek: wat heb je nodig en hoe hou je het vol?’.

Cognitieve Gedagstherapie

 • De verwaarloosde transdiagnostische factor: de Holistische Theorie. Lange workshop tijdens voorjaarscongres VGCt 2017.

Omgaan met persoonlijkheidsproblematiek/

psychische problemen

 • Vereniging voor Neurotherapie, Hilversum (2019): inleiding over schematherapie’,
 • Vereniging voor Mediators in NoordHolland, Amsterdam, 2017: ‘persoonlijkheidsproblematiek en mediation’.
 • Leger des Heils, cliëntenvertrouwenspersonen(2017), reïntegratiewerkers(2016) en geestelijk verzorgers(2015): Workshop ‘Omgaan met psychische problemen’.

Tweede wereldoorlog divers

 • 50-jarig bestaan Museum Lunteren: ‘Over petten en hoeden
 • ‘Museum OudLunteren: ‘Lunteren en de Tweede Wereldoorlog’
 • Stichting Partners Oorlogsgetroffenen, Doorn: ‘Leven in trouw en onmacht’,
 • KJBB, Nieuwegein: ‘Afstand en nabijheid in oorlogsgetroffen gezinnen’.

 

Lezingen/workshops

Met regelmaat verzorg ik lezingen en workshops over diverse onderwerpen. Hier volgen enige  voorbeelden:

 

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

 • keynote CELEVT-congres  ‘Behandelen van disfunctioneel zelfbeeld’, november 2023
 • ‘jaarlijkse 2 daagse training in België, sinds 2020,
 • 3 daagse training Trauma en persoonlijkheids-problematiek voor Eleos, 2022.
 • workshop op congres Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek in Utrecht,  februari 2019
 • masterclass over trauma en persoonlijkheids-problematiek, CELEVT, Amstelveen, 24 januari 2019
 • lezing over Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek, studiedag GGZ Breburg in Tilburg, maart 2018.
 • EMDR-congres ‘Trauma, EMDR en persoonlijkheidsporblematiek, zie  you-tube-filmpje.
 • Psy-zo, Groningen: ééndaagse jaarlijkse workshop: behandeling van trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Verwijzersdag De Wending: ‘Verslaving, trauma en persoonlijkheidsstoornissen’.

Trauma

 • keynote op BSL-congres Behandeling van Trauma, 2023: ‘Opzetten van een traumabehandeling’,
 • webinar voor POH-GGZ over behandeling van traumaklachten in huisartenpraktijk. , Ksyos, 2022
 • keynote op BSL-congres Behandeling van Trauma, 2022: ‘Werkingsmechanismen bij traumaverwerking en daaruitvolgende indicatieverschillen tussen verwerkingstechnieken’
 • VGCt-congres 2021,  workshop: Welke norm bij het toepassen van traumaverwerkingstechnieken?
 • EMDR-congres 2021, lezing: Wanneer welke verwerkingstechniek?
 • Schematherapiecongres 2019: Wanneer welke verwerkingstechniek in schematherapie-behandeling?
 • Congres NtVP, 2018: Trauma en Persoonlijk-heidsproblematiek.
 • Congres LVVP, 2015: ‘Hoe verbind je stabilisatie en het aanpakken van trauma?’.
 • Zesde jaarcongres voor klinisch psychologen, Utrecht : ‘De complexiteit van psychotrauma’.
 • congres van de VGCt, Veldhoven : ‘Behandeling van complex trauma: gewoon doen’.

Hoe houden hulpverleners het vol en waar lopen

ze tegen aan?

 • Congres LVVP’: ‘Hoe om te gaan met het ‘weke’ hulpverlenershart?’
 • Zon en Schild, Amersfoort: Nascholingsdag over ‘secondaire traumatisering’ voor spv-ers,
 • KADERA, Zwolle : Studiedag ‘Omgaan met uitputting en overbelasting bij compassie gerelateerde beroepen’,
 • Dag van de psychotherapie, Amsterdam: ‘Psychotherapeut en traumaproblematiek: wat heb je nodig en hoe hou je het vol?’.

Cognitieve Gedagstherapie

 • De verwaarloosde transdiagnostische factor: de Holistische Theorie. Lange workshop tijdens voorjaarscongres VGCt 2017.

Omgaan met persoonlijkheidsproblematiek/

psychische problemen

 • Vereniging voor Neurotherapie, Hilversum (2019): inleiding over schematherapie’,
 • Vereniging voor Mediators in NoordHolland, Amsterdam, 2017: ‘persoonlijkheidsproblematiek en mediation’.
 • Leger des Heils, cliëntenvertrouwenspersonen(2017), reïntegratiewerkers(2016) en geestelijk verzorgers(2015): Workshop ‘Omgaan met psychische problemen’.

Tweede wereldoorlog divers

 • 50-jarig bestaan Museum Lunteren: ‘Over petten en hoeden
 • ‘Museum OudLunteren: ‘Lunteren en de Tweede Wereldoorlog’
 • Stichting Partners Oorlogsgetroffenen, Doorn: ‘Leven in trouw en onmacht’,
 • KJBB, Nieuwegein: ‘Afstand en nabijheid in oorlogsgetroffen gezinnen’.

 

Podcast

Over complexe PTSS bij de Joost en Yonda Traumashow:  (klik op afbeelding)

 

 

Traumabehandeling en persoonlijkheidsproblematiek bij de Rinogroep-podcast-serie:

 

Cursussen/trainingen

Ik verzorg diverse cursussen/trainingen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstrainingen, (complex) trauma, persoonlijkheidsstoornissen en de gevolgen voor behandelaren van het werken met getraumatiseerde mensen. Ook kunt u -zonder tussenkomst van een organisatie- door mij een cursus of training laten verzorgen. Krachtens mijn registratie bij het CRKBO ben ik vrijgesteld van BTW. Enkele voorbeelden van cursussen die ik geef  of kan geven:

 • Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie(50 uur): Trauma, rouw en verwerkingstechnieken, bij de RINOgroep in Utrecht en KING,
 • Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie(50 uur): Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek, bij de RINOgroep in Utrecht,
 • Post-HBO-opleiding tot psychotrauma-hulpverlener (30 uur) bij de RINOgroep in Utrecht.
 • 4 daagse cursus ‘Van globale traumaverwerkings-technieken naar gerichte traumabehandeling bij cliënten met een Complexe Post Traumatische Stress Stoornis,  bij CELEVT/PAO, 
 • Inleiding in de gedragstherapie: inleiding (30 uur) en verdieping (100 uur),
 • Train de trainerscursus: Sociale Vaardigheden,
 • Ik verzorg ook regelmatig trainingen of teamdagen voor behandelteams: mail desgewenst voor verdere informatie

 

Publicaties

 • Stöfsel, M. en de la Rie, S. (2023). Trauma en disfunctioneel zelfbeeld.  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • De psychotraumatherapeut: het verhaal van Martijn Stöfsel. In: Nieuwsbrief Ntvp oktober 2020.  
 • Trauma en verwerkingstechnieken (2020). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • De interventiecirkel: het ordenen van behandelinterventies bij persoonlijkheidsproblematiek’. In: GZ-psychologie, nr3, 2019.
 • Mensen zijn ontzettende ‘gewoontedieren: artikel in Lunterse Krant, januari 2019
 • e-learning over Trauma en persoonlijkheidsproblematiek (eind 2018) Bohn Stafleu VanLoghum.
 • Stöfsel, M. en Mooren, T. (2017) Trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Interview in ‘Intercom’ personeelsblad van Leger des Heils, april 2015.
 • Stöfsel, M. (2015) Lunteren en de Tweede wereldoorlog, gemeentearchief Ede.
 • Mooren, T. & M. Stöfsel (2014) Diagnosing and treating Complex Trauma, London: Routledge.
 • Treating delayed expression of wartrauma’. In: Ekomed plus 14, april 2014, medisch tijdschrift in Servië. > > lees artikel hier
 • In gesprek met Martijn Stöfsel’. In: Persinai, februari 2014.
 • Docent en Passie’. In: RinoReport, najaar 2013 > > lees artikel hier
 • Mooren, T, M. Stöfsel & J. Truyens (2012). Complexe PTSS. In: E. Vermetten,R. Kleber & O. van der Hart (red.). Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Mooren, T. & M. Stöfsel (2011). Complex Trauma, hoe te behandelen? GZ-psychologie, 3, 1 , 18 – 25.
 • Stöfsel, M. & T. Mooren (2010) Complex Trauma, diagnostiek en behandeling, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Leven in ‘trouw en onmacht’: kwaliteit van leven, hoe werk je daar samen aan ? In: Kroniek Stichting Partners van Oorlogs-getroffenen. Vol 12 (2006), no. 1, pag. 5-12.
 • Asielzoekers zijn in de eerste plaats mensen. In: Mozaïek, blad van MOA Zuid-Holland/Utrecht, 6, 2006.
 • EMDR-behandeling in het SinaiCentrum, drie jaar ervaring. In: Cogiscope, nummer 1, 2005, pp. 2 – 9.
 • Psychische klachten bij Asielzoekers. Asielzoekersteam RIAGG Amersfoort, 2001.
 • Ondergedoken Angst en hoe een cognitieve toevoeging exposure kan aanvullen, behandeling van een man met PTSS ten gevolge van onderduik. In: Bulletin van de Vereniging voor Gedragstherapie, april 1998, pag. 24 – 38.
 • Een ambulante behandeling van herbelevingen bij een Jappenkamp-slachtoffer; In: Facetten van trauma-behandeling. A. de Jong (red.), 1996, pag. 55- 66, Van Gorcum.

Downloads

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (10 april  2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl