Supervisie en leertherapie

Ik ben geregistreerd supervisor en leertherapeut van de VGCt en geef supervisie en leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Ik ben ook supervisor van de Schematherapie-vereniging en van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

Samen met José van Reijen geef ik een groepsleertherapiecyclus in Lunteren: mail voor verdere informatie. 

Lezingen/workshops

Met regelmaat verzorg ik lezingen en workshops over diverse onderwerpen. Hier volgen enige recente voorbeelden:

 

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

 • 3 daagse training Trauma en persoonlijkheids-problematiek voor Eleos, 2022.
 • workshop op congres Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek in Utrecht,  februari 2019
 • masterclass over trauma en persoonlijkheids-problematiek, CELEVT, Amstelveen, 24 januari 2019
 • lezing over Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek, studiedag GGZ Breburg in Tilburg, maart 2018.
 • EMDR-congres ‘Trauma, EMDR en persoonlijkheidsporblematiek, zie  you-tube-filmpje.
 • Psy-zo, Groningen: ééndaagse jaarlijkse workshop: behandeling van trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Verwijzersdag De Wending: ‘Verslaving, trauma en persoonlijkheidsstoornissen’.

Trauma

 • webinar voor POH-GGZ over behandeling van traumaklachten in huisartenpraktijk. , Ksyos, 2022
 • keynote op BSL-congres Behandeling van Trauma, 2023: ‘Opzetten van een traumabehandeling’,
 • keynote op BSL-congres Behandeling van Trauma, 2022: ‘Werkingsmechanismen bij traumaverwerking en daaruitvolgende indicatieverschillen tussen verwerkingstechnieken’
 • VGCt-congres 2021,  workshop: Welke norm bij het toepassen van traumaverwerkingstechnieken?
 • EMDR-congres 2021, lezing: Wanneer welke verwerkingstechniek?
 • Schematherapiecongres 2019: Wanneer welke verwerkingstechniek in schematherapie-behandeling?
 • Congres NtVP, 2018: Trauma en Persoonlijk-heidsproblematiek.
 • Congres LVVP, 2015: ‘Hoe verbind je stabilisatie en het aanpakken van trauma?’.
 • Zesde jaarcongres voor klinisch psychologen, Utrecht : ‘De complexiteit van psychotrauma’.
 • congres van de VGCt, Veldhoven : ‘Behandeling van complex trauma: gewoon doen’.

Hoe houden hulpverleners het vol en waar lopen

ze tegen aan?

 • Congres LVVP’: ‘Hoe om te gaan met het ‘weke’ hulpverlenershart?’
 • Zon en Schild, Amersfoort: Nascholingsdag over ‘secondaire traumatisering’ voor spv-ers,
 • KADERA, Zwolle : Studiedag ‘Omgaan met uitputting en overbelasting bij compassie gerelateerde beroepen’,
 • Dag van de psychotherapie, Amsterdam: ‘Psychotherapeut en traumaproblematiek: wat heb je nodig en hoe hou je het vol?’.

Cognitieve Gedagstherapie

 • De verwaarloosde transdiagnostische factor: de Holistische Theorie. Lange workshop tijdens voorjaarscongres VGCt 2017.

Omgaan met persoonlijkheidsproblematiek/

psychische problemen

 • Vereniging voor Neurotherapie, Hilversum (2019): inleiding over schematherapie’,
 • Vereniging voor Mediators in NoordHolland, Amsterdam, 2017: ‘persoonlijkheidsproblematiek en mediation’.
 • Leger des Heils, cliëntenvertrouwenspersonen(2017), reïntegratiewerkers(2016) en geestelijk verzorgers(2015): Workshop ‘Omgaan met psychische problemen’.

Tweede wereldoorlog divers

 • Museum OudLunteren: ‘Lunteren en de Tweede Wereldoorlog’
 • Gastdocenten WO 2, Bronbeek, Arnhem : ‘Wisselwerking tussen de eerste en de tweede generatie van uitgesproken of stilgehouden verleden’.
 • Stichting Partners Oorlogsgetroffenen, Doorn: ‘Leven in trouw en onmacht’,
 • KJBB, Nieuwegein: ‘Afstand en nabijheid in oorlogsgetroffen gezinnen’.

 

Podcast

Over complexe PTSS bij de Joost en Yonda Traumashow:  (klik op afbeelding)

 

 

Traumabehandeling en persoonlijkheidsproblematiek bij de Rinogroep-podcast-serie:

 

Cursussen/trainingen

Ik verzorg diverse cursussen/trainingen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstrainingen, (complex) trauma, persoonlijkheidsstoornissen en de gevolgen voor behandelaren van het werken met getraumatiseerde mensen. Ook kunt u -zonder tussenkomst van een organisatie- door mij een cursus of training laten verzorgen. Krachtens mijn registratie bij het CRKBO ben ik vrijgesteld van BTW. Enkele voorbeelden van cursussen die ik geef  of kan geven:

 • Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie(50 uur): Trauma, rouw en verwerkingstechnieken, bij de RINOgroep in Utrecht en KING,
 • Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie(50 uur): Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek, bij de RINOgroep in Utrecht,
 • Post-HBO-opleiding tot psychotrauma-hulpverlener (30 uur) bij de RINOgroep in Utrecht.
 • 4 daagse cursus ‘Van globale traumaverwerkings-technieken naar gerichte traumabehandeling bij cliënten met een Complexe Post Traumatische Stress Stoornis,  bij CELEVT/PAO, 
 • Inleiding in de gedragstherapie: inleiding (30 uur) en verdieping (100 uur),
 • Train de trainerscursus: Sociale Vaardigheden,
 • Ik verzorg ook regelmatig trainingen of teamdagen voor behandelteams: mail desgewenst voor verdere informatie

 

Publicaties

 • Stöfsel, M. en de la Rie, S. (2023). Trauma en disfunctioneel zelfbeeld.  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • De psychotraumatherapeut: het verhaal van Martijn Stöfsel. In: Nieuwsbrief Ntvp oktober 2020.  
 • Trauma en verwerkingstechnieken (2020). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • De interventiecirkel: het ordenen van behandelinterventies bij persoonlijkheidsproblematiek’. In: GZ-psychologie, nr3, 2019.
 • Mensen zijn ontzettende ‘gewoontedieren: artikel in Lunterse Krant, januari 2019
 • e-learning over Trauma en persoonlijkheidsproblematiek (eind 2018) Bohn Stafleu VanLoghum.
 • Stöfsel, M. en Mooren, T. (2017) Trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Interview in ‘Intercom’ personeelsblad van Leger des Heils, april 2015.
 • Stöfsel, M. (2015) Lunteren en de Tweede wereldoorlog, gemeentearchief Ede.
 • Mooren, T. & M. Stöfsel (2014) Diagnosing and treating Complex Trauma, London: Routledge.
 • Treating delayed expression of wartrauma’. In: Ekomed plus 14, april 2014, medisch tijdschrift in Servië. > > lees artikel hier
 • In gesprek met Martijn Stöfsel’. In: Persinai, februari 2014.
 • Docent en Passie’. In: RinoReport, najaar 2013 > > lees artikel hier
 • Mooren, T, M. Stöfsel & J. Truyens (2012). Complexe PTSS. In: E. Vermetten,R. Kleber & O. van der Hart (red.). Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Mooren, T. & M. Stöfsel (2011). Complex Trauma, hoe te behandelen? GZ-psychologie, 3, 1 , 18 – 25.
 • Stöfsel, M. & T. Mooren (2010) Complex Trauma, diagnostiek en behandeling, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Leven in ‘trouw en onmacht’: kwaliteit van leven, hoe werk je daar samen aan ? In: Kroniek Stichting Partners van Oorlogs-getroffenen. Vol 12 (2006), no. 1, pag. 5-12.
 • Asielzoekers zijn in de eerste plaats mensen. In: Mozaïek, blad van MOA Zuid-Holland/Utrecht, 6, 2006.
 • EMDR-behandeling in het SinaiCentrum, drie jaar ervaring. In: Cogiscope, nummer 1, 2005, pp. 2 – 9.
 • Psychische klachten bij Asielzoekers. Asielzoekersteam RIAGG Amersfoort, 2001.
 • Ondergedoken Angst en hoe een cognitieve toevoeging exposure kan aanvullen, behandeling van een man met PTSS ten gevolge van onderduik. In: Bulletin van de Vereniging voor Gedragstherapie, april 1998, pag. 24 – 38.
 • Een ambulante behandeling van herbelevingen bij een Jappenkamp-slachtoffer; In: Facetten van trauma-behandeling. A. de Jong (red.), 1996, pag. 55- 66, Van Gorcum.

Downloads

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (1-februari 2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl