Met welke klachten kunt u bij mij terecht

 • angstklachten, fobische klachten,
 • somberheidsklachten, depressieve klachten, schuldgevoelens,
 • dwangklachten,
 • rouwproblemen,
 • onzekerheid over uzelf en uw leven,
 • klachten die te maken hebben met onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen uit het heden of verleden,
 • persoonlijkheidsproblematiek,
 • gevolgen van seksueel misbruik, mishandeling of affectieve verwaarlozing in de jeugd,
 • lichamelijke klachten, waarvoor geen duidelijke lichamelijk oorzaak is gevonden,
 • problemen op het werk, in het gezin, in de relatie,
 • problemen met het ouder worden.

Met welke klachten kan ik u niet helpen

 • alcohol, drugs of andere verslavingsklachten,
 • indien suïcidegedachten of plannen op de voorgrond staan,
 • klachten die vooral het gevolg zijn van ernstig ontregelende persoonlijkheidsproblematiek,
 • psychotische klachten,
 • problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een zeer lange of intensieve (bijvoorbeeld opname) behandeling noodzakelijk is.

Aanpassingstoornissen

Bij een aanpassingsstoornis kan ik u wel een behandeling aanbieden, maar de ziektekostenverzekeraar vergoedt deze behandelingen niet meer.

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (10 april  2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl