Met welke klachten kunt u bij mij terecht

 • angstklachten, fobische klachten,
 • somberheidsklachten, depressieve klachten, schuldgevoelens,
 • dwangklachten,
 • rouwproblemen,
 • onzekerheid over uzelf en uw leven,
 • klachten die te maken hebben met onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen uit het heden of verleden,
 • persoonlijkheidsproblematiek,
 • gevolgen van seksueel misbruik, mishandeling of affectieve verwaarlozing in de jeugd,
 • lichamelijke klachten, waarvoor geen duidelijke lichamelijk oorzaak is gevonden,
 • problemen op het werk, in het gezin, in de relatie,
 • problemen met het ouder worden.

Met welke klachten kan ik u niet helpen

 • alcohol, drugs of andere verslavingsklachten,
 • indien suïcidegedachten of plannen op de voorgrond staan,
 • klachten die vooral het gevolg zijn van ernstig ontregelende persoonlijkheidsproblematiek,
 • psychotische klachten,
 • problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een zeer lange of intensieve (bijvoorbeeld opname) behandeling noodzakelijk is.

Aanpassingstoornissen

Bij een aanpassingsstoornis kan ik u wel een behandeling aanbieden, maar de ziektekostenverzekeraar vergoedt deze behandelingen niet meer.

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (1-februari 2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl